Díjat alapítottak Mőcsényi Mihály kertészmérnök, tájépítész emlékére

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019. március 15. péntek, 19:17

Közzétéve: 2019. március 15. péntek, 19:17

A 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet kiegészült Mőcsényi Mihály emlékére alapított díj részleteivel. Az évenként, március 15. napján átadásra kerülő elismerést első alkalommal dr. Herczeg Ágnes tájépítész, egyetemi docens kapta meg.

Részletek »

Korszakváltás a területrendezésben: 2019. március 15. napjától hatályos az új OTrT

Szerző: dr. Agócs Ilona

Utolsó frissítés: 2019. március 12. kedd, 09:51

Közzétéve: 2019. március 12. kedd, 09:50

2018. december végén az Országgyűlés elfogadta a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (új OTrT). Az új OTrT az indokolásában felvállaltan egy új korszakot nyit, az eddig három külön törvényben szabályozott országos és a két kiemelt térségre vonatkozó területrendezési terveket – az OTrT (2003. évi XXVI. törvény), a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Terv (2005. évi LXIV. törvény), Balaton-törvény (2000. évi CXII. törvény) – egy jogszabályban összefoglalva és részben új részletszabályokat alkotva. Az önkormányzatok újabb jelentős mennyiségi jogalkotási feladatot kapnak, mivel az új OTrT-vel összhangba kell hozniuk a településrendezési eszközeiket.
 

Részletek »

Új részletszabályok a rendeltetésmódosítási eljárásban

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2019. március 12. kedd, 08:45

Közzétéve: 2019. március 12. kedd, 08:37

Nincs fél éve, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) foglaltak alapján újra engedélyköteles lett a rendeltetés megváltoztatása egyes kereskedelmi építmények kialakításával kapcsolatosan. Az engedélyezési eljárás részletszabályait tartalmazó külön kormányrendeletet 2019. márciusától módosították. A 23/2019. (II. 25.) Korm. rendeletet vélhetően a gyakorlati alkalmazás során felmerült kérdések rendezése érdekében fogadták el. Lényeges, hogy a módosítások többségét - kivéve a műszaki dokumentációra vonatkozó előírásokat - már a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. A jogszabály már kezeli a kereskedelmi építmény és az egyéb építmény önálló rendeltetési egységének átalakítását, rendeltetésmódosítását is, ezzel csökkent az eltérő módon történő értelmezés lehetősége.

Részletek »

Törvényi szinten határozzák meg a tetőtér-beépítés feltételeit

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019. március 22. péntek, 12:55

Közzétéve: 2019. március 02. szombat, 20:13

2019 márciusától az Építési törvény határozza meg a meglévő épületek tetőterének beépítési feltételeit. Minden tetőtér-beépítést tervezőnek fontos ismernie ezeket az előírásokat, mivel alapvetően befolyásolják a beruházás megvalósíthatóságának feltételeit: lényeges könnyítéseket jelentenek, érdemben szinte az összes fontos helyi településrendezési előírás figyelmen kívül hagyható majd. A törvényi szintű előírások a helyi építési szabályzatok mellett a helyi önkormányzatok parkolást szabályozó rendeleteit is érintik. Gyaníthatóan a tetőtér-beépítésre vonatkozó új előírások a közeljövőben még sok vitát és kérdést fognak generálni, és az önkormányzatoknak intenzíven dolgozniuk kell a szabályozási kereteknek megfelelő előírások kialakításán.

Részletek »

Az építésfelügyelet egy újabb okból köteles leállítani a kivitelezést

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2019. március 01. péntek, 16:30

Közzétéve: 2019. február 23. szombat, 23:07

Az Eljárási kódex 2019. februárjától hatályos módosítása az építésfelügyeleti ellenőrzés szabályait is érintette, tovább bevezetett egy új súlyos szabálytalansági esetet. Mivel a végrehajtás már nem az építésügyi hatóságok feladata, ezért a jogszabályból kikerültek a végrehajtás elmulasztásához kapcsolódó bírságra vonatkozó előírások.

Részletek »

Egyszerűsödnek az építési engedélytől való eltérés szabályai

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2019. március 04. hétfő, 08:18

Közzétéve: 2019. február 23. szombat, 21:58

Ahogy egyre több építési tevékenységre nem kell építési engedélyt kérni, azzal párhuzamosan csökken azon tevékenységeknek a köre, amelyek tekintetében nem szükséges módosított építési engedélyt sem kérni. Az Eljárási kódexben 2019. február 12-i hatállyal változtak az engedélytől eltérés szabályai, valamint az építési engedélyhez nem kötött tevékenységek listáját tartalmazó 1. számú melléklet is.

Részletek »

A tíz évnél régebbi épületek hatósági bizonyítványának új előírásai

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2019. március 22. péntek, 13:53

Közzétéve: 2019. február 23. szombat, 21:48

A mindennapi építésügyi hatósági joggyakorlatban számos olyan eset fordult elő, amely során egy épület meglétének igazolásához az építtető hatósági bizonyítványt kért az építésügyi hatóságtól, amely alapján az épületet így feltüntethették az ingatlannyilvántartásban. Ez a helyzet sok esetben okozott problémát a semmilyen engedéllyel nem rendelkező, tíz évnél régebben befejezett vagy használatba vett épületek kapcsán, tekintettel arra, hogy nem voltak egyértelműek ezen jogi esetre vonatkozó konkrét előírások az Eljárási kódexben. Régi adósságát rótta le a jogalkotó, amikor a tíz évnél régebben fennálló épületre vonatkozó hatósági bizonyítvány előírásait pontosította.

Részletek »

Elutasító településképi véleménnyel is indítható engedélyezési eljárás

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2019. március 22. péntek, 13:37

Közzétéve: 2019. február 23. szombat, 21:38

A 13/2019. (II. 11.) Korm. rendelet olyan jogszabály-módosításokat is tartalmaz, amelyek rendezni hívatottak az építésügyben évek óta gyakorlati dilemmát jelentő jogalkalmazási kérdéseket. Az Eljárási kódexben rögzített változásokkal több tájékoztatóban is foglalkozunk. Az alábbiakban az engedély hatályának meghosszabbítására és a településképi véleményre vonatkozó új szabályokat mutatjuk be.

Részletek »

Milyen készültség mellett kötelező kiadni az egyszerű bejelentésű lakóépület hatósági bizonyítványát?

Szerzők: Baksa Lajos Baksa Lajos, Kiss Andor Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2019. március 22. péntek, 13:16

Közzétéve: 2019. február 23. szombat, 18:15

Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állítja ki, és tölti fel az elektronikus építési naplóba. A joggyakorlat számtalan kérdést vetett fel, és az építésfelügyeleti hatóságok eljárása is jelentősen különbözött, akár egy megyén belül is. A bizonytalanságok megszüntetése érdekében egészült ki az Egyszerű bejelentési rendelet (155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet). A jogszabályban egyértelművé vált, hogy az egyszerű bejelentés után engedéllyel folytatódó beruházásnál hogyan kell az építési naplót vezetni.

Részletek »

Jelentős változások 2019. februárjától: építési napló, felelős műszaki vezetői tevékenység, hatósági bizonyítvány

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019. március 22. péntek, 12:45

Közzétéve: 2019. február 21. csütörtök, 09:35

A 2016 júliusában megkezdett koncepcióváltás újabb lépéseként valamennyi, az építésügyet érintő fontosabb kormányrendelet módosult. A felelős műszaki vezető nélkül végezhető tevékenységek köre jelentősen szűkült, és kevesebb lehetőség van a saját célra történő kivitelezésre is. Az eddig ellentmondó jogszabályok pontosításával 2019 februárjától egyértelművé vált, hogy szükséges-e felelős műszaki vezetői vagy kivitelezői nyilatkozatot tenni az építési napló összesítő lapján. Lényeges változások történtek az egyszerű bejelentésekre és a hatósági bizonyítványokra vonatkozó előírásokban is.

Részletek »