Az egyszerű bejelentés 2017. évi kiterjesztésének hatása a folyamatban lévő építkezésekre, hatósági eljárásokra

Szerzők: Baksa Lajos Baksa Lajos, Dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017. március 08. szerda, 07:58

Közzétéve: 2017. február 02. csütörtök, 21:19

Az egyes kormányrendeleteknek az egyszerű bejelentés körének kiterjesztésével és az építésügy területén érvényesítendő további bürokráciacsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet elfogadásával ismét jelentős módosításon estek át, az amúgy sem nagy múltra visszatekintő egyszerű bejelentéssel kapcsolatos szabályok. A meglévő lakóépületek bővítésére is kiterjesztett sajátos eljárásrend hatálybalépésével ismét előkerültek a 2016. év eleji kérdések a már folyamatban lévő építésekkel kapcsolatban. Tájékoztatónkban ezt a kérdéskört járjuk körül a válaszlehetőségek megadásával, azzal, hogy a GYAKORLAT MÁS MÓDON TÖRTÉNŐ KIALAKULÁSA, ESETLEGES VÁLTOZÁSA ESETÉBEN A VÁLASZOKAT IS MÓDOSÍTANI FOGJUK.

Részletek »

Útmutató TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. december 17. vasárnap, 19:46

Közzétéve: 2017. január 20. péntek, 20:23

Építészeti szemléletformáló célt szolgál a településképi rendeletet megalapozó, a települési környezet megjelenését meghatározó jellemzőket és elvárásokat összefoglaló településképi arculati kézikönyv, melyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogadja el. A kézikönyvet az önkormányzat a nyilvánosság bevonásával a település teljes közigazgatási területére kell, hogy elkészítse. A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Területrendezési és Településügyi Főosztálya közzétette a településképi arculati kézikönyv készítéséhez segítséget nyújtó útmutatót.

Részletek »

Változott a tulajdonosi nyilatkozat és az építési munkaterület átadás-átvétele szabálya

Szerző: Kiss Andor Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2017. március 31. péntek, 11:41

Közzétéve: 2017. január 11. szerda, 15:01

A 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a Kivitelezési kódex több előírását módosította 2017. január 1. napjától. A tulajdonosi nyilatkozat szabályai a bevezetése óta folyamatosan szigorodik építésjogi területen is, de nem az engedélyezés, hanem a kivitelezés megkezdés feltételeinek szigorításában. Egyebek mellett az építési munkaterület átadás-átvételére vonatkozó rendelkezések is változtak, illetve pontosították, hogy mennyi a tervezői művezetés legkisebb díja. Az alábbiakban áttekintjük az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevőit érintő változásokat is.

Részletek »

Az e-építési napló előírásainak pontosítása

Szerző: Kiss Andor Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2017. február 02. csütörtök, 16:03

Közzétéve: 2017. január 11. szerda, 14:40

Az elektronikus építési napló bevezetése (2013.10.01.) óta minden építésügyi jogszabályváltozás érintette ez építési napló szabályozását. Most sincs most másképpen. Jó hír azonban, hogy a 2017. január 1. napjától hatályos módosulások az átlagfelhasználót lényegében nem érintik, kivéve az építési munkaterület átadás-átvétele pontosított rendelkezései.

Részletek »

A kivitelezési dokumentáció tartalmára vonatkozó új előírások

Szerző: Kiss Andor Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2017. február 01. szerda, 10:56

Közzétéve: 2017. január 11. szerda, 14:27

A 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a kivitelezési dokumentáció kötelező elkészítésének szabályozása mellett a tartalmi előírások tekintetében is lényeges változtatásokat vezetett be. Lényeges, hogy a Kivitelezési kódex már nem határozza meg a kivitelezés dokumentáció részletes tartalmi követelményeit. Jelen cikkben kitérünk arra is, hogy milyen esetekben lehet eltérés az engedélyezési és a kivitelezési dokumentáció között.

Részletek »

Mikor kötelező a kivitelezési dokumentáció? 2017. januári változások

Szerző: Kiss Andor Kiss Andor

Utolsó frissítés: 2017. január 11. szerda, 14:31

Közzétéve: 2017. január 11. szerda, 14:20

Az Építési törvény 2017. január 1. napjától hatályos módosításához kapcsolódó – elsősorban az egyszerű bejelentés módosulásai miatti - „salátarendelet” a Kivitelezési kódexben is kisebb-nagyobb változásokat hozott. Az Étv. felhatalmazása alapján folytatódott a 2016. júliusában megkezdett koncepcióváltás a kivitelezési dokumentációra vonatkozóan, továbbá számos módosítás, pontosítás lépett életbe a szerződések, az építési napló és az építési folyamat résztvevőinek tekintetében. Ez a cikk a kivitelezési dokumentáció szabályozásában beállott változásokat foglalja össze.

Részletek »

Pontosították a kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás szabályait

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017. február 01. szerda, 10:54

Közzétéve: 2017. január 11. szerda, 11:09

Az Étv. felhatalmazása alapján az egyszerű bejelentéssel létesülő lakóépületek esetében az építészeti-műszaki tervezői tevékenységet és a fővállalkozó kivitelezőket érintő kötelező felelősségbiztosítást vezettek be 2017. január 1. napjától. A felelősségbiztosítás részleteit tartalmazó kormányrendeletet néhány pontban még a hatálybalépése előtt módosították. A MÉK közzétette azon biztosítók felsorolását, melyeknél már köthető tervezői felelősségbiztosítás.

Részletek »

Az Építési törvény 2016. decemberi módosításának salátarendelete: a 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. február 05. vasárnap, 18:00

Közzétéve: 2017. január 09. hétfő, 21:39

Az Építési törvény 2017. január 1. napjától hatályos módosításának részletszabályaira a Kormánynak végrehajtási rendeletet kellett elfogadnia. A szükséges kormányrendelet tipikus salátarendelet lett, tizenöt darab építésügyet érintő jogszabályt módosított. Érdekesség, hogy a Kivitelezési kódex és az Eljárási kódex mellett változott a még hatályba sem lépett kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítást bevezető rendelet, valamint a Településképi törvény végrehajtási rendelete is.

Részletek »

Egyszerű bejelentésnél 2017-től egyszerűbb eltérni a dokumentációtól

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2017. január 09. hétfő, 11:25

Közzétéve: 2017. január 09. hétfő, 11:04

A 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyszerű bejelentés szabályai közül talán a kivitelezési dokumentációtól való eltérések rendelkezései változtak a legnagyobb mértékben. A módosított dokumentáció készítése mellett végezhető tevékenységek köre szűkült, és a módosítás folyamatának előírásai is egyszerűbbé váltak.

Részletek »

Az egyszerű bejelentés 2017. januártól hatályos új előírásai

Szerzők: Baksa Lajos Baksa Lajos, dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2017. február 02. csütörtök, 16:01

Közzétéve: 2017. január 09. hétfő, 10:57

Az Építési törvény 2016. decemberében elfogadott módosításai már előrevetítették, hogy az építésügyi rendeletek is változni fognak. A több építésügyi jogszabályt érintő 482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyszerű bejelentés előírásait is jelentősen módosította. A 2017. január 1. napjától hatályos salátarendelet tartalmazza az egyszerű bejelentés új részletszabályait is, lényeges újításokkal. Jelen tájékoztatónkban végigvesszük az egyszerű bejelentéssel kapcsolatos új szabályokat.

Részletek »