A TSZSZ szakvéleményére alapított per fogalmának pontosítása

Szerző: dr. Tarján Katalin

Utolsó frissítés: 2019. február 21. csütörtök, 09:46

Közzétéve: 2019. január 26. szombat, 16:51

Az Országgyűlés 2018. decemberi hatállyal módosította a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) szakvéleményére alapított per szabályait. A módosítás leglényegesebb eleme, hogy egyértelművé vált: a megrendelő is kezdeményezheti a speciális pertípust.

Részletek »

Beruházási Ügynökség alakult az állami magasépítési beruházások megvalósítására

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2019. február 21. csütörtök, 09:48

Közzétéve: 2019. január 21. hétfő, 20:25

A Kormány az állami magasépítési beruházások kivitelezésének egységes rendszerének kialakítása érdekében új jogszabályokat alkotott meg. 2019 januárjától a hétszázmillió forintot elérő kormányzati magasépítési beruházásokat egy új, kizárólagos állami tulajdonban álló gazdasági társaság, a Beruházási Ügynökség bonyolítja le. Az e célhoz szükséges eszközrendszert és intézményi rendszert egy külön törvény és egy kormányrendelet határozza meg.

Részletek »

Településrendezési változások az Építési törvényben

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2019. február 08. péntek, 17:42

Közzétéve: 2019. január 08. kedd, 21:17

Az építésügyben már megszokott, hogy év végén sok jogszabály-változást hirdetnek ki. Nem volt ez máshogy 2018-ban sem: a december 28-án megjelent, Magyarország egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény módosította többek között az Építési törvényt is. Az Étv. módosított rendelkezései néhány jelentős változást eredményeznek a településrendezés terén. A záró szakmai véleményre vonatkozó rendelkezések és a 2012. augusztus 6-i OTÉK alkalmazhatóságának előírásai is változtak.

Részletek »

Fontosabb szerepet kap a nyilvánosság biztosítása a településrendezési eljárásokban

Szerző: Baksa-Valánszki Sára

Utolsó frissítés: 2019. február 20. szerda, 12:58

Közzétéve: 2019. január 08. kedd, 20:59

A településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet egyebek mellett módosította a Településrendezési kódex partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó előírásait is. A módosuló rendelkezések nyomán még nagyobb hangsúlyt kap a településrendezés során a széleskörű nyilvánosság biztosítása, a társadalmi bevonás. Változtak a településképi bejelentési eljárás és a településkép-védelmi bírság befizetésének szabályai is.

Részletek »

Az Étv. szerinti korlátozási kártalanítás új feltételei

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019. január 25. péntek, 15:53

Közzétéve: 2019. január 06. vasárnap, 15:50

Nem minden ingatlantulajdonos tudja, hogy az önkormányzatok nem tudnak korlátlanul, minden következmény nélkül módosítani az adott telek építésügyi szabályain. Az Építési törvény 30. §-a előírja, hogy ha az ingatlan rendeltetését, használati módját a helyi építési szabályzat másként állapítja meg vagy korlátozza, és ebből a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kára származik, akkor a tulajdonosnak, haszonélvezőnek kártalanítást kell kapnia. 2019 januárjában két nagyon lényeges előírással egészültek ki a korlátozási kártalanítás rendelkezései, amelyeket minden érintettnek ismernie kell.

Részletek »

Az egyszerű bejelentés minden esetben kiterjed a támfalépítésre és tereprendezésre is

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2019. február 20. szerda, 13:07

Közzétéve: 2019. január 06. vasárnap, 15:41

Miután az Építési törvény 2017. április 27-i hatállyal bizonyos esetekben eltörölte a 300 négyzetméter összes hasznos alapterület korábbi kikötését, a törvény és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet rendelkezései nem voltak összhangban a támfalépítés és a tereprendezés tekintetében. A jogalkotó a 2018. évi CXXXIX. törvényben szüntette meg az ellentmondást.

Részletek »

Egyszerű bejelentésnél mi minősül saját lakhatás biztosításának?

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2019. január 10. csütörtök, 18:51

Közzétéve: 2019. január 06. vasárnap, 15:28

Az Építési törvény 2017. április 27-étől hatályos előírásai alapján vált lehetővé, hogy 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó, új lakóépületet is lehessen egyszerű bejelentéssel létesíteni, illetve meglévő épületet bővíteni. A mérethatárt meghaladó épület létesítésének vagy bővítésének egyik feltétele, hogy azt kizárólag saját lakhatás biztosítása céljából lehet végezni, de a jogszabályok eddig adósak voltak ezen feltétel pontos meghatározásával. Az új törvényi fogalom is hagy a gyakorlat számára megoldandó kérdéseket.
 

Részletek »

OTÉK módosítás. Különleges jogalkalmazás az utólagos akadálymentesítés építésügyi előírásaiban

Szerző: Baksa Lajos Baksa Lajos

Utolsó frissítés: 2019. január 08. kedd, 21:20

Közzétéve: 2018. december 19. szerda, 23:17

A Magyar Közlöny 2018. november 27-i számában megjelent kormányrendelet több településrendezési tárgyú jogszabályt módosított, egyebek mellett az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) néhány előírását is. Az egyik új rendelkezés egy sajátos, a meglévő épületeknek kedvező jogalkalmazást tesz lehetővé az akadálymentesítéssel kapcsolatban.

Részletek »

A 2018. évi minimális építőipari rezsióradíj: 3300 forint

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019. január 08. kedd, 21:19

Közzétéve: 2018. december 03. hétfő, 11:21


Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Magyar Közlöny 185. számában megjelent 30/2018. (XI. 26.) ITM rendeletben határozta meg a 2018. évi minimális építőipari rezsióradíj mértékét.

Részletek »

MMK, MÉK és ÉVOSZ közös állásfoglalása az állami magasépítési beruházásokról szóló T/3367. számú törvényjavaslatról

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2018. november 26. hétfő, 10:30

Közzétéve: 2018. november 26. hétfő, 10:30

A Kormány 2018. november 6-án benyújtotta az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló, T/3367. számú törvényjavaslatot. A szakmai szervezetek sajnálattal állapították meg, hogy a törvénytervezet előzetes egyeztetésére nem került sor, ugyanakkor a törvényjavaslat széles körben hasonlóságot mutat az általuk a kormányzathoz eljuttatott, az Építési Beruházási Folyamatok Rendszeréről szóló koncepcióval. A törvényjavaslat és a koncepció céljai azonosak: a közpénzből megvalósuló jelentősebb beruházások határidőben, előirányzott költségkeretben és az üzemeltetői rendeltetésnek megfelelő minőségben valósuljanak meg. A MMK, a MÉK és az ÉVOSZ az új törvénytervezet kiegészítését kérik.
 

Részletek »