01.1. A polgári jog rendszere, alapelvei (régi Ptk.)

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. március 31. hétfő, 13:08

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 10:45

A polgári jog az a jogág, amellyel mindenki nap mint nap találkozik, de ezt talán nem is észleli. A Polgári Törvénykönyv - amelynek rövidítése: Ptk. - a leggyakrabban alkalmazott törvényünk, ezért nem árt megismerkedni a felépítésével. A Ptk. elején található alapelvek meghatározzák az egyes szerződések során és a szerződésen kívül tanúsítandó magatartás kereteit is.

Részletek »

01.2. A polgári jog rendszere, alapelvei (Ptk., 2013. évi V. törvény)

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. március 31. hétfő, 13:12

Közzétéve: 2014. március 31. hétfő, 13:12


A polgári jog az a jogág, amellyel mindenki nap mint nap találkozik, de ezt tudatosan nem is észleli. A Polgári Törvénykönyv - amelynek rövidítése: Ptk. - a leggyakrabban alkalmazott törvényünk, ezért nem árt megismerkedni a felépítésével. A Ptk. elején található alapelvek meghatározzák az egyes szerződések során és a szerződésen kívül tanúsítandó magatartás kereteit is.

Részletek »

03. Hatósági (bírósági) határozat

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. március 31. hétfő, 13:18

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 10:49

A hatósági (bírósági) határozat az eredeti tulajdonszerzési jogcímek egyik, de nem a leggyakrabban előforduló esete.

Részletek »

04. Hatósági árverés

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. március 31. hétfő, 13:23

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 10:49

A hatósági árverés megítélése nem egységes abból a szempontból, hogy eredeti vagy származékos tulajdonszerzési jogcímnek minősül. A hatósági árveréssel tulajdonjogot szerzőnek ugyanis át kell vennie bizonyos terheket, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban be vannak jegyezve.

Részletek »

05. Elbirtoklás

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. szeptember 06. szombat, 17:20

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 10:50


Az elbirtoklás eredeti tulajdonszerzési mód. Ha a tulajdonos a tulajdonjogával hosszabb ideig nem él, feltehetően azért, mert a dolgot már nem kívánja hasznosítani, akkor a forgalom biztonsága érdekében indokolt jogvédelmet biztosítani annak a birtokosnak, aki a dolgot huzamosabb ideig hasznosítja.

Részletek »

07. Ráépítés, beépítés, hozzáépítés

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. szeptember 06. szombat, 17:20

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 10:54

Ha valaki véletlenül vagy szándékosan más ingatlanára épít, vagy egy korábbi megállapodás után nem tudnak megegyezni a felek a felépített épület tulajdoni arányaiban, a kérdést az ún. ráépítés szabályai alapján lehet eldönteni. A ráépítés eredeti tulajdonszerzési jogcímnek minősül. Az új Ptk. külön rendelkezéseket tartalmaz a hozzáépítésre.

Részletek »

08. Növedék

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. március 31. hétfő, 13:35

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 10:51

A föld tulajdonosa megszerzi mindazoknak a dolgoknak a tulajdonjogát, amelyek utóbb váltak a föld alkotórészévé, kivéve, ha az valamely jogviszony alapján mást illet.

Részletek »

09.1. A tulajdonos jogai és kötelezettségei

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. február 18. szerda, 10:15

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 10:54

A tulajdonost tulajdonjogának tárgyán - jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között - teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. Aki tulajdonos, az előbb-utóbb szembesül azzal is, hogy adót kell fizetnie, legalább annyira köteles felújítania a házát, hogy a szomszédos épület épségét ne veszélyeztesse, vagy éppen nem hallgathatja olyan hangerővel a zenét, ahogyan kedve tartja.

Részletek »

09.2. A tulajdonos jogai

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2015. február 21. szombat, 11:09

Közzétéve: 2014. március 31. hétfő, 13:51

A tulajdonost tulajdonjogának tárgyán - jogszabály és mások jogai által megszabott korlátok között - teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. A tulajdonost megilleti különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga. A tulajdonosnak joga van minden jogosulatlan behatás kizárására [2013. évi V. tv. 5:13. §].

Részletek »