01. Az építési folyamatban résztvevők

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. november 02. hétfő, 17:33

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 11:39

A kivitelezési szereplőinek főként az Építési törvény és a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) szabályaival kell megismerkedniük. 2014. január 1-jétől a résztvevők közül törölték a beruházáslebonyolítókat, és átalakult a szakmagyakorlási tevékenységek listája is.

Részletek »

02. Az építtető feladatai és felelőssége

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. május 08. csütörtök, 21:38

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:37

Egy építkezésen nemcsak a kivitelezőnek vagy a felelős műszaki vezetőnek vannak kötelezettségei, hanem magának az építtetőnek, megrendelőnek is. Mielőtt még megkezdődne a kivitelezés, minden építkezőnek ajánlott, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket áttanulmányozza, illetve – a kötelező eseteken felül is – műszaki ellenőr bevonása mellett ellenőrizze a munkálatokat.

Részletek »

03. Kivitelezési szerződés (2014.03.15-ig: Építési szerződés)

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 06. csütörtök, 16:09

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:35

Azt, hogy egy építkezés, felújítás során a feleknek milyen jogaik és kötelezettségeik vannak, elsődlegesen a kötelező jogszabályi rendelkezésekből, másodlagosan az általuk megkötött szerződésből derül ki, és harmadlagosan a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv. vagy 2013. évi V. tv.) rendelkezéseiből derül ki. Az építési szerződés jogszabályi elnevezése – az új Ptk. hatályba lépése miatt – 2014. március 15. napjától kivitelezési szerződésre változott.

Részletek »

04.1. A beruházáslebonyolító (2013.12.31.)

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. február 23. vasárnap, 15:10

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 11:49

A beruházáslebonyolító feladatait és felelősségét a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályaiból, illetve magából a szerződésből állapíthatjuk meg. Korábban elsődlegesen a Kivitelezési kódex tartalmazta a bonyolítóra vonatkozó előírásokat, azonban 2014. január 1-jét követően a beruházáslebonyolítók a Kivitelezési kódexben már nem jelennek meg. Jelenleg a beruházáslebonyolítónak se a feladata, se a felelőssége sincs már az építésügyi jogszabályi szinten meghatározva. Valószínűsíthető, hogy – ellentétes folyamatok bekövetkezése hiányában – rövid időn belül maga az elnevezés is eltűnik majd. Az alábbiakban a 2013. december 31-jéig hatályos szabályozást ismerhetik meg.

Részletek »

04.2. Energetikai tanúsító

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. február 16. vasárnap, 16:02

Közzétéve: 2014. február 16. vasárnap, 16:02

2014. január 1-jétől az energetikai tanúsító tevékenység már szakmagyakorlási tevékenységnek minősül, azonban csak bejelentéshez kötött. A Szakmagyakorlási rendelet (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) határozza meg az energetikai tanúsítói tevékenység végzésének feltételeit, és az energetikai tanúsító szerződés tartalmi előírásait is.

Részletek »

04.2.2.5. Kötelező tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás az építőiparban, egyszerűbben, mint gondolná!

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2017. október 07. szombat, 09:13

Közzétéve: 2017. április 23. vasárnap, 10:37

Ha Ön az egyszerű bejelentés alapján végzett építési tevékenység során építész tervező, szakági tervező, vagy fővállalkozó kivitelező, akkor rendelkeznie kell felelősségbiztosítással. Az alábbiakban megismerheti, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben és leggyorsabban, on-line megkötni a kötelező felelősségbiztosítást. Az Építésijog.hu előfizetői kedvezményben is részesülnek.

Részletek »

05.1. A tervező feladata, felelőssége

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016. június 14. kedd, 10:13

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:37

A tervezőnek az engedélyezési eljárást megelőzően, a hatósági eljárásban, majd a kivitelezés során is fontos szerep jut. A tervezői feladatokat több jogszabály határozza meg, ami nehezíti a tervezői felelősség pontos meghatározását.

Részletek »

05.2. Tervezői szakmai címek. Összeférhetetlenségi előírások

Szerző: dr. Jámbor Attila dr. Jámbor Attila

Utolsó frissítés: 2014. január 01. szerda, 16:31

Közzétéve: 2014. január 01. szerda, 16:31

Érdemes tudni, hogy a tervellenőr nem minősül az építkezés külön szereplőjének. Az építkezés 2013. április 19-étől hatályos szereplője a beruházási tanácsadó, akinek egyik feladata szintén a tervezés, és a tanácsadó mérnök elnevezésű szereplőt váltotta fel. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (a Szakmagyakorlási rendelet) határozza meg a tervezőre vonatkozó összeférhetetlenségi előírásokat is. 2014. január 1-jétől kaphatnak a tervezők bizonyos szakmai címeket, így például a kamara vezetői tervezői címet is adhat az arra jogosultnak.

Részletek »

05.3. A tervezési szerződés

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2019. március 07. csütörtök, 21:56

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 18:36

A megfelelő tervek elkészíttetéséhez (elkészítéséhez) megfelelő szerződés szükséges, olyan, amely lehetőség szerint mindkét fél számára megfelelő garanciákat biztosít. A tervezési szerződésre vonatkozó fontosabb előírásokat a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) – a vállalkozási szerződés szabályai között és a tervezési szerződést külön is nevesítve –, a Kivitelezési kódex (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet), és az Építési törvény (Étv.) határozza meg. Ezek a szabályok egészültek ki 2013. augusztus 1. napjától a Szakmagyakorlási rendeletben (266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) található előírásokkal.

Részletek »

05.3.1. TERVEZÉSI ÉS TERVEZŐI MŰVEZETÉSI SZERZŐDÉS - SZERZŐDÉSMINTA

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016. november 22. kedd, 11:43

Közzétéve: 2016. május 31. kedd, 22:29

Jelen tájékoztató mellékleteként letölthető az Építésijog.hu által összeállított szerződésminta. A Szerződésminta már tartalmazza a 2016. július 1. napjától hatályos jogszabályoknak megfelelő rendelkezéseket. A közzétett szerződésmintát folyamatosan felülvizsgáljuk és az aktuális jogszabályoknak megfelelően hatályosítjuk.

Részletek »