01. A közigazgatás rendszere

Szerző: dr. Mátyás Mónika dr. Mátyás Mónika

Utolsó frissítés: 2015. október 07. szerda, 12:33

Közzétéve: 2008. augusztus 09. szombat, 00:37


A közigazgatás rendszerének meghatározása során elsődlegesen a két alrendszerre kell felhívni a figyelmet: az államigazgatásra és az önkormányzati igazgatásra. A megkülönböztetésnek a feladatot ellátó szervek és a jogorvoslati rendszer szempontjából is van jelentősége.

Részletek »

01.1. Az önkormányzati rendszer

Szerző: dr. Mátyás Mónika dr. Mátyás Mónika

Utolsó frissítés: 2016. július 14. csütörtök, 20:04

Közzétéve: 2012. szeptember 05. szerda, 11:51

A magyar önkormányzati és települési rendszer folyamatosan változásban van.

Részletek »

01.3. A közigazgatási eljárási törvény

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013. augusztus 01. csütörtök, 10:39

Közzétéve: 2008. augusztus 09. szombat, 02:07

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (amelynek a rövidítése: Ket.) a legfontosabb eljárási jogszabály. Az ebben foglalt rendelkezések nélkül egyetlen közigazgatási hatósági ügy sem folyhat le.

Részletek »

02. Az ügyfél és a jogutódlás

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2016. július 14. csütörtök, 20:08

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 15:27

A Ket. részletesen foglalkozik az ügyfél fogalmával és az ügyfelek körének meghatározásával.

Részletek »

03. A közigazgatási eljárás alapelvei

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013. augusztus 01. csütörtök, 10:39

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 15:29

A Ket. alapelveinek egy része az alkotmányból vezethetők le, és más eljárási jogban is megtalálhatók (pl. a törvényesség elve, a törvény előtti egyenlőség elve, diszkrimináció tilalma), az alapelvek másik része csak a közigazgatási eljárásban jelentkeznek (pl. a törvény által korlátozott hivatalbóliság). Fontos, hogy az alapelveket az eljárás teljes szakaszában figyelembe kell venni, azok minden esetben kiegészítik a speciális rendelkezéseket.

Részletek »

04. Joghatóság, hatáskör és illetékesség. A közigazgatási eljárás szakaszai

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013. augusztus 01. csütörtök, 10:36

Közzétéve: 2013. június 01. szombat, 15:32

Bármilyen ügyet szeretnénk elintézni a hatóságnál, elsődlegesen azt kell tudnunk, hogy melyik szervhez kell fordulnunk. Ezt a hatáskör és az illetékesség szabályainak ismeretében pontosan el tudjuk majd dönteni. A következő kérdés, hogy milyen formában tudjuk az eljárást kezdeményezni (szóban, nyomtatványon, stb.), és a hivatal mely esetekben jogosult kérelem nélkül is eljárni? Azt is érdemes tudni, hogy a hatóság - meghatározott feltételek mellett - köteles értesítést küldeni az eljárás megindításáról.

Részletek »

05. A közigazgatási eljárás megindítása

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013. augusztus 01. csütörtök, 10:36

Közzétéve: 2008. augusztus 09. szombat, 02:08

Amennyiben már tudjuk, hogy melyik hatóság intézi az ügyünket, a következő kérdés az, hogy milyen formában tudjuk az eljárást kezdeményezni (szóban, nyomtatványon, stb.), és a hivatal mely esetekben jogosult kérelem nélkül is eljárni? Azt is érdemes tudni, hogy a hatóság - meghatározott feltételek mellett - köteles értesítést küldeni az eljárás megindításáról. A közigazgatási eljárások kétféle módon indulhatnak meg: az ügyfél kérelmére vagy hivatalból.

Részletek »

06. Az elsőfokú eljárás fontosabb szabályai

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013. augusztus 01. csütörtök, 10:38

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 10:04

Ha el egy hatóság előtt szeretnénk intézni valamilyen ügyet, feltétlenül tisztában kell lennünk legalább az alapvető eljárási szabályokkal. Érdemes tudni például, hogy a hatóság mikor utasíthatja el a kérelmünket anélkül, hogy érdemben foglalkozna vele, illetve, hogy milyen esetekben függeszthető fel az eljárás.

Részletek »

06.7. Az eljárás költségei. Költségmentesség

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. szeptember 06. szombat, 17:14

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 10:06

A kérelmek benyújtásáért általában fizetnünk kell, illetve egyéb költségek is felmerülhetnek a közigazgatási eljárásban, amelyeket nem mindig az ügyfélnek kell megfizetnie. Az eljárási költségnek minősül mindaz a költség, amelyet a közigazgatási hatósági eljárás során a kérelemre induló eljárásban az ügyfél a hatóság részére az eljárás lefolytatásáért, valamint az ügyfél, valamint az eljárásban közreműködő más személy a közigazgatási eljárással összefüggésben fizet meg.

Részletek »

06.8. Az iratbetekintési jog gyakorlásának szabályai

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2013. június 01. szombat, 16:49

Közzétéve: 2013. május 04. szombat, 15:17

képviselőiknek, valamint más érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot [2004. évi CXL. tv. 5. § (4) bek.]. A kérdés, hogy ki és milyen iratokat nézhet meg, és milyen feltételek mellett.

Részletek »