01. A szerződéses biztosítékok jelentősége

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. április 23. szerda, 13:02

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 17:43

Amikor szerződést kötünk valakivel, általában a megállapodással megvalósuló cél lebeg a szemünk előtt, örülünk a kialkudott vételárnak, díjnak, de sajnos nagyon sokszor előfordul, hogy a szerződés ellenére nem jutunk hozzá a kifizetett dologhoz, illetve nem, vagy csak részben kapjuk meg a szolgáltatást. Ezek elkerülésére érdemes alkalmazni az ún. szerződési biztosítékokat.

Részletek »

02. Foglaló

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. április 23. szerda, 13:05

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 17:46

A leggyakrabban használt biztosíték a foglaló, amely nélkül szinte el sem képzelhető például egy ingatlan adásvételi szerződés. A foglaló mindkét felet a szerződés teljesítésére ösztönzi, de fontos tudni, hogy szigorú jogszabályi előírások léteznek az alkalmazására.

Részletek »

03. Kötbér

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. szeptember 06. szombat, 17:24

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 17:47

Főként kivitelezési szerződések esetében gyakori, hogy a kivitelező az építkezés csúszása esetében kötbért vállal a megrendelő felé. A kötbérnek azonban számos más esete is lehetséges, a felek megállapodása szerint kötbérrel szinte bármilyen szerződésszegés szankcionálható. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a jogosultnak kötbér nem automatikusan jár, csak akkor, ha a szerződésszegésért a kötelezett felelős.

Részletek »

05. Garancia

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. április 23. szerda, 14:12

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 17:49

A garanciával általában az építőiparban találkozhatunk, amikor a beruházó ezzel igazolja, hogy a vállakozói díj a rendelkezésére áll, vagy a kivitelező igazolja, hogy anyagilag elég stabil ahhoz, hogy az építkezést megfelelő ütemben meg tudja valósítani. Mivel főként a közelmúltban több esetben visszaéltek a bankgarancia által kínált biztosítéki jelleggel a felek, és cégek mentek csődbe a jogszabálysértő pénzlehívások miatt, érdemes nagyon alaposan megfontolni, hogy kinek, milyen biztosítékként és főként milyen feltételek mellett adunk garanciát.

Részletek »

06. Jogvesztés kikötése

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. április 23. szerda, 14:10

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 17:50

Ha valaki részletre vásárol valamit, a felek általában kikötik, hogy amennyiben a vevő késik egy részlettel, a teljes vételárat egyösszegben kell kifizetnie. Ezt nevezik jogvesztés kikötésének.

Részletek »

07. Óvadék a régi Ptk. (1959. évi IV. tv.) szerint

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2015. január 26. hétfő, 16:40

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 17:51


Az óvadékot szerződési biztosítékként a leggyakrabban a bérleti szerződések esetében alkalmazzák. A hétköznapi gyakorlatban az óvadékot a felek általában kauciónak nevezik.

Részletek »

08. Kezesség

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. április 23. szerda, 14:14

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 17:52

A kezesség lényege, hogy a kezes kötelezettséget vállal a jogosulttal szemben, hogyha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. A kezesség fogalma mellett a legfontosabb ismernünk a különbséget a sortartásos (egyszerű) kezesség és a készfizető kezesség között.
 

Részletek »

09. Zálogjog a régi Ptk. (1959. évi IV. tv.) szerint

Szerző: Építésijog.hu Építésijog.hu

Utolsó frissítés: 2014. április 23. szerda, 14:15

Közzétéve: 2008. szeptember 09. kedd, 11:05

A zálogjog is szerződési biztosíték, hiszen azt garantálja, a zálog alá helyezett vagyontárgyból vagy más dologból a jogosult másokat megelőzően juthasson hozzá a követeléséhez. A leggyakrabban előforduló zálogjog az ingatlanokat terhelő jelzálogjog.

Részletek »